За нас

Екипът, който стои зад Специализирания Клъстер и институт по облекло и текстил, започва своята съвместна работа още през 2005г., когато е учреден Специализиран Институт за облекло и текстил.  Неправителствена организация, която се ангажира с предоставянето на консултации в областта на текстилната и шивашката индустрия; с обучителна дейност, обхващаща всички етапи на производството, планиране на производствения цикъл, мениджмънт и маркетиране на предприятия, които осъществяват дейност в посочените сфери или направления тясно свързани с тях.

За 6-годишната си активна дейност, организацията успява да натрупа ценен опит и експертиза за състоянието на текстилната индустрия в България, за проблемите и перспективите в тази област. Членове на Управителния съвет са господин Волфганг Вайс – изтъкнат международен специалист по текстил и облекло и г-жа Петя Милушева – дългогодишен ръководител на проект за Подпомагане на текстилната и шивашка промишленост .

прочети повече

Новини

11.11.2014г.

Наръчник за хуманна и ергономична организация на работното място в шивашката индустрия за подобряване на условията на женския труд

10.11.2014г.

Стратегия за адаптация на човешките ресурси от шивашката индустрия към променящата се икономическа среда

10.11.2014г.

Експертен доклад за приложимостта на иновативен модел за заетост на висококвалифицирани кадри в следпенсионна възраст в шивашкия бранш

Семинари

04.03.2014г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - II част

04.03.2014г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - I част

18.09.2013г.

Пресконференция в Центъра за обучение на възрастни към ПГО