За нас

Екипът, който стои зад Специализирания Клъстер и институт по облекло и текстил, започва своята съвместна работа още през 2005г., когато е учреден Специализиран Институт за облекло и текстил.  Неправителствена организация, която се ангажира с предоставянето на консултации в областта на текстилната и шивашката индустрия; с обучителна дейност, обхващаща всички етапи на производството, планиране на производствения цикъл, мениджмънт и маркетиране на предприятия, които осъществяват дейност в посочените сфери или направления тясно свързани с тях.

За дългогодишната си активна дейност, организацията успява да натрупа ценен опит и експертиза за състоянието на текстилната индустрия в България, за проблемите и перспективите в тази област. Членове на Управителния съвет са господин Волфганг Вайс – изтъкнат международен специалист по текстил и облекло и г-жа Петя Милушева – дългогодишен ръководител на проект за Подпомагане на текстилната и шивашка промишленост .

прочети повече

Новини

01.04.2019г.

Анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

01.04.2019г.

Анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

27.12.2018г.

СКИОТ – Дунав стартира партньорски проект

Семинари

04.03.2014г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - II част

04.03.2014г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - I част

18.09.2013г.

Пресконференция в Центъра за обучение на възрастни към ПГО