Конференции

Междукултурните различия в бизнеса - Как да работим със западни партньори, 4ти април 2014 година

Страните от Западна Европа са важен партньор за българските фирми. За да бъдете успешни трябва да познавате правилата за  правене на бизнес на тези пазари. А те до голяма степен се определят от културните особености на всяка държава. Културата оказва съществено влияние върху начина на мислене и действие, воденето на преговори, взимането на управленски решения, стратегиите за развитие, цялостната бизнес комуникация на една компания.

Целта на това обучение е да Ви запознаем с начина на работа в Западна Европа, да Ви дадем практически съвети как да представите фирмата и продуктите си на западноевропейските пазари, как да общувате и преговаряте с чуждестранни партньори. Чрез практически примери и интерактивни упражнения ще приложите наученото и ще затвърдите знанията си.

Глобална ориентация, локални познания и интеркултурна компетентност са ключа за успешен интернационален бизнес.

Програма

  • Определение за Култура и Комуникация
  • Методи за анализиране на Културата
  • Интернационален бизнес и управлението му
  • Осъществяване и поддържане на контакти със западни партньори
  • Организация и водене на съвещания
  • Представяне на фирмата и продуктите ѝ
  • Стратегии за водене на преговори
  • Интернационален бизнес етикет
Източник: http://www.bimec-bg.eu/?cid=12&NewsId=173