Конференции

Транснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и добри практики за адаптация на човешките ресурси в шивашката индустрия към променящата се иконимическа среда

Програма за конференция за представяне и дискутиране на проектните резултати и продукти и планиране на последващи действия за партньорско взаимодействие за трансфериране на успешен опит и практики в търсене на общи решения по специфичните проблеми на бранша по проект : „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА” 

Пресконференция - заключение

Снимки 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16