Дейности

  • Консултация на текстилни и шивашки фирми в България, Румъния и Македония, с акцент върху организацията, рационализацията, оптимизацията на производството, инженеринг технология, контрол на качеството, подобряване на качеството и обучение на служителите.
  • Създаване на европейски стандарт в сътрудничеството с EURATEX за текстилния и шивашкия сектор в България за електронен бизнес между доставчици, производители и търговци на дребно в международни проекти.
  • Развитие на център за обучение на възрастни в Русе;
  • Организиране, подпомагане и осъществяване на обучения, консултации, изследвания, статистика и прогностика свързани с развитието на шивашкия и текстилен бизнес в страната;
  • Развойна дейност;
  • Семинари;
  • Тренинги.