Новини

01/04/2019

Анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

В качеството Ви на обучаващи се потенциални кадри в сектор „Текстил и облекло”, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на мнението Ви относно Вашите потребности и очаквания към предлаганите условия за работа в сектора. Резултатите от настоящото

Прочети повече
01/04/2019

Анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

Анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

Прочети повече
27/12/2018

СКИОТ – Дунав стартира партньорски проект

Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав (СКИОТ – Дунав) стартира партньорски проект "Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в ...

Прочети повече