Новини

05/02/2024

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 4

Нова година, ново предизвикателство за всички нас - IG-FASHIONers... В края на 2023 г. работихме много по създаването на образователна програма и полезни учебни материали за онези от нас, които са фокусирани върху интелигентния и зелен подход в професиона

Прочети повече
30/11/2023

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 3

Connect College (SOML), Ехт, Нидерландия беше домакин на 2-рата транснационална работна среща, на 11 и 12 октомври 2023 г., по проект на Еразъм+ „Към интелигентен и екологичен подход в професионалното образование и обучение моден дизайн“. Партньори от Рум

Прочети повече
10/08/2023

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

След първоначалната среща, проведена през февруари 2023 г. в Тимишоара, партньорите по проект IG-Fashion („Към интелигентен и зелен подход в професионалното образование и обучение в модния дизайн“ по програма на Еразъм+) започнаха да си сътрудничат по п

Прочети повече
01/06/2023

Създадени са официални социални канали на проекта "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия"

Създадени са официални социални канали на проекта "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия" във Facebook, Instagram и LinkedIn, както и официалният уебсайт

Прочети повече
02/03/2023

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

Проектът "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия" има за цел да интегрира изкуствения интелект (AI) като технологичен подход и методика в професионалното образование и обучение (ПОО) в гимназиалния етап, както и в учебните програми

Прочети повече
28/02/2023

На 2 и 3 февруари 2023 г. партньорите се събраха в Тимишоара, Румъния, за начална среща на проект IG-Fashion.

На 2 и 3 февруари 2023 г. партньорите се събраха в Тимишоара, Румъния, за начална среща на проект IG-Fashion.

Прочети повече
30/11/2022

СКИОТ-Дунав стартира работа по проект "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия".

Проектът "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия" има за цел да интегрира изкуствения интелект (AI) като технологичен подход и методика в професионалното образование и обучение (ПОО) в гимназиалния етап, както и в учебните програми по П

Прочети повече
27/07/2020

Отговор на АЗ към НПО „СКИОТ – Дунав”относно отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда

Отговор на АЗ към НПО „СКИОТ – Дунав”относно отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата ср

Прочети повече
27/07/2020

Отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло" № BG05SFOP001-2.

Отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло" № BG05SFOP001

Прочети повече
27/07/2020

Aнализ от НПО „СКИОТ – Дунав” въз основа на анкетните проучвания и отправяне на препоръки с цел преодоляване на проблемите на пазара на труда в шивашката и текстилна промишленост

Aнализ от НПО „СКИОТ – Дунав” въз основа на анкетните проучвания и отправяне на препоръки с цел преодоляване на проблемите на пазара на труда в шивашката и текстилна промишленост

Прочети повече
стр. 1 от 2  
1 2