Новини

Българското разбиране за време

Времето е природна стихия, затова е трудно да бъде "обуздано". Българите се опитват да спазват уговорки и срокове, но не винаги това е в тяхната власт. Често има непредвидими обстоятелства, които могат да повлияят и на най-старателно направените планове. В България се правят краткосрочни и груби планове. Те служат само за ориентир и спазването им е желателно, но не задължително.

Българите живеят в настоящето. В българската история е имало много войни и векове под чуждо владичество. През XI век византийците направляват съдбата на българите, след това през XIV век идват османците, а в новата история Съветският съюз определя 45 години бъдещето на България. Рядко е имало сигурна политическа ситуация, която да допуска едно стабилно, дългосрочно икономическо развитие и съответното планиране.

По тази причина българите гледат в по–краткосрочен план на нещата и опитват да извлекат най-доброто от настоящето. Те живеят според мотото: „Яж, пий и си носи новите дрехи, защото не се знае, какво ще се случи утре.”

Тази нагласа рефлектира и върху бизнеса. След прехода през 1989 година България е в преломен период, а именно обществен, икономически и политически. След влизането в Европейския съюз през 2007 законодателството, банковата, финансовата и данъчната система са в процес на напасване към Европейското право. Почти всеки ден се приемат нови правила и директиви. В тази бързо променяща се бизнес среда е трудно да се изработи стабилно дългосрочно фирмено планиране.

Кратковременното ориентиране се изразява и в сключването на сделки. Много български бизнесмени се стремят към бърза печалба. Срещите в България също се планират краткосрочно.Често се случва да посетиш някого без предварително обаждане. Уговорки за след повече от една седмица за българите се намират в далечното бъдеще. Затова е препоръчително, срещите с български партньори или колеги да се потвърждават 1-2 дни преди това.

Когато няма точно планиране е трудно да се спазват и срокове. Българите трудно могат да преценят, кога ще са готови с дадена дейност, за да отидат навреме за следващата си уговорка. Закъснения от 15 минути са нещо обичайно както в личния, така и в професионалния живот.

В съвместната работа с български бизнес партньори, не трябва да се опитва да се променя отношението им към времето. По-добре е чужденците да напаснат техния подход и планиране на времето. Препоръчително е по-големите проекти да се разделят на няколко части. За да се гарантира крайния срок, трябва да се изискват редовни доклади за актуалния статус. Българите обикновено успяват да се справят с всички срокове и предизвикателства макар и в последната минута.

Автор: Евгения Вебер, преподавател по управление на времето и приоритетите и междукултурно общуване и бизнес

Източник: http://www.bimec-bg.eu/?cid=6&NewsId=172