Новини

Бизнес комуникации и кореспонденция - формула за успешно бизнес общуване: писмено, лично и в групи - 14 и 15 април 2014

Бизнес комуникации и кореспонденция - формула за успешно бизнес общуване: писмено, лично и в групи - 14 и 15 април 2014