Новини

Експертен доклад за приложимостта на иновативен модел за заетост на висококвалифицирани кадри в следпенсионна възраст в шивашкия бранш

Експертен доклад за приложимостта на иновативен модел за заетост на висококвалифицирани кадри в следпенсионна възраст в шивашкия бранш