Новини

Стратегия за адаптация на човешките ресурси от шивашката индустрия към променящата се икономическа среда

Стратегия за адаптация на човешките ресурси от шивашката индустрия към променящата се икономическа среда