Новини

Обобщена информация за резултатите от анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

Обобщена информация за резултатите от анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло