Новини

Резултати от Анкетно проучване за определяне нуждите и очакванията на обучаващите се потенциални кадри към условията на труд в сектора „Текстил и облекло“

Резултати от Анкетно проучване за определяне нуждите и очакванията на обучаващите се потенциални кадри към условията на труд в сектора „Текстил и облекло“