Новини

Резултати от Анкетно проучване за работодатели в сектор текстил и облекло относно състоянието на заетостта и проблемите пред работодателите в сектор "Текстил и облекло"

Резултати от Анкетно проучване за работодатели в сектор текстил и облекло относно състоянието на заетостта и проблемите пред работодателите в сектор "Текстил и облекло"