Новини

Aнализ от НПО „СКИОТ – Дунав” въз основа на анкетните проучвания и отправяне на препоръки с цел преодоляване на проблемите на пазара на труда в шивашката и текстилна промишленост

Aнализ от НПО „СКИОТ – Дунав” въз основа на анкетните проучвания и
отправяне на препоръки с цел преодоляване на проблемите на пазара на
труда в шивашката и текстилна промишленост