Новини

Отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло" № BG05SFOP001-2.

Отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект
„Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и
Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора
текстил и облекло" № BG05SFOP001-2.009-0027-C01