Новини

СКИОТ-Дунав стартира работа по проект "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия".

Проектът "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия" има за цел да интегрира изкуствения интелект (AI) като технологичен подход и методика в професионалното образование и обучение (ПОО) в гимназиалния етап, както и в учебните програми по ПОО. Част от концепцията на проекта е и разработване на методика за иновативно преподаване, предлагайки на обучители / наставници / учители инструменти за създаване на допълнителни възможности за професионално развитие на гимназистите в модата и всички свързани с нея професии.

Крайният практически резултат от проекта ще се изразява в създаване на AI инструмент, който да подпомага фазата на целия работен процес. Инструментът AI ще снабдява обучаемите с база данни, оборудвайки ги със знания за повече устойчиви алтернативи, които трябва да се вземат предвид, докато се проектират модни артикули.

Проектът има за цел:

- Събиране и подбор на добри практики за устойчивост в модната индустрия (наборен анализ);
- Идентифициране на предизвикателствата и ползите от използването на AI чатботове в модната индустрия;
- Идентифициране на нуждите от обучение за интегриране на AI чатботове в ПОО;
- Разработване на Компендиум;
- Разработване на AI Chatbot и LMS система за управление на обучението.