Новини

На 2 и 3 февруари 2023 г. партньорите се събраха в Тимишоара, Румъния, за начална среща на проект IG-Fashion.

По време на срещата, членовете от различните организации имаха възможността да се запознаят с всеки, лице в лице, и да научат повече за опита и компетентността на всеки партньор. Обсъдиха се първите дейности по проекта, свързани с извършване на проучвания, за да се гарантира качественото изпълнение на целите, които са заложени в проекта. Партньорите ще се срещнат отново в Рурмонд Холандия, през месец септември 2023 г. за финализиране на Резултат 2 и проверка изпълнение на Резултат 3.