Новини

Създадени са официални социални канали на проекта "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия"

Създадени са официални социални канали на проекта "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия" във Facebook, Instagram и LinkedIn, както и официалният уебсайт, където ще можете да се запознаете с резултатите от изследваните проблеми във връзка с устойчивостта, иновациите и зеления подход в модната индустрия -

https://www.figma.com/proto/CnRAZJlCnbzjMdxhrgLkLf/IG-Fashion?page-id=0%3A1&type=design&node-id=39-10413&viewport=548%2C591%2C0.12&scaling=scale-down&starting-point-node-id=39%3A10413