Новини

10/08/2023

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 2

След първоначалната среща, проведена през февруари 2023 г. в Тимишоара, партньорите по проект IG-Fashion („Към интелигентен и зелен подход в професионалното образование и обучение в модния дизайн“ по програма на Еразъм+) започнаха да си сътрудничат по п

Прочети повече
02/03/2023

ИНФО БЮЛЕТИН - БРОЙ 1

Проектът "Към интелигентен и зелен подход в ПОО в модната индустрия" има за цел да интегрира изкуствения интелект (AI) като технологичен подход и методика в професионалното образование и обучение (ПОО) в гимназиалния етап, както и в учебните програми

Прочети повече
27/07/2020

Отговор на АЗ към НПО „СКИОТ – Дунав”относно отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда

Отговор на АЗ към НПО „СКИОТ – Дунав”относно отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата ср

Прочети повече
27/07/2020

Отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло" № BG05SFOP001-2.

Отправени препоръки към Агенцията по заетостта в рамките на проект „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенцията по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло" № BG05SFOP001

Прочети повече
27/07/2020

Aнализ от НПО „СКИОТ – Дунав” въз основа на анкетните проучвания и отправяне на препоръки с цел преодоляване на проблемите на пазара на труда в шивашката и текстилна промишленост

Aнализ от НПО „СКИОТ – Дунав” въз основа на анкетните проучвания и отправяне на препоръки с цел преодоляване на проблемите на пазара на труда в шивашката и текстилна промишленост

Прочети повече
27/08/2019

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оп

Прочети повече
21/08/2019

Резултати от Анкетно проучване за работодатели в сектор текстил и облекло относно състоянието на заетостта и проблемите пред работодателите в сектор "Текстил и облекло"

Резултати от Анкетно проучване за работодатели в сектор текстил и облекло относно състоянието на заетостта и проблемите пред работодателите в сектор "Текстил и облекло"

Прочети повече
21/08/2019

Обобщена информация за резултатите от анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

Обобщена информация за резултатите от анкета за проучване на мнението на работодателите относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор Текстил и облекло

Прочети повече
21/08/2019

Резултати от Анкетно проучване за определяне нуждите и очакванията на обучаващите се потенциални кадри към условията на труд в сектора „Текстил и облекло“

Резултати от Анкетно проучване за определяне нуждите и очакванията на обучаващите се потенциални кадри към условията на труд в сектора „Текстил и облекло“

Прочети повече
21/08/2019

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

Обобщена информация за резултатите от анкетно проучване за определяне на очакванията и потребностите на обучаващи се по професии за сектор „Текстил и облекло“

Прочети повече
стр. 1 от 2  
1 2