Семинари

Програма за допълнителна квалификация – семинар за обучаващи шивачки