Семинари

Семинар по организация на времето в шивашкото производство