Семинари

Система за оптимизация на производството при къси серии. Нормовременна и хронометриране. Задачи на технолога и бригадира.