Семинари

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - I част

Адрес: улица "Велико Търново" 21, гр. Русе

Дата: 18-19.03.2014г.

Целева група: представители на шивашки предприятия от средното мениджърско ниво (обучаващи, бригадири и ръководители на звена, технолози), както и представители на образователни и обучаващи организации

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - I част