Семинари

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” - II част

Адрес: Център за обучение на възрастни: улица "Велико Търново" 21, гр. Русе

            „БТБ България“ АД: бул. „България“ 125, гр. Русе

Дата: 15-16.04.2014г.

Целева група:представители на шивашки предприятия от средното мениджърско ниво (обучаващи, бригадири и ръководители на звена, технолози), както и представители на образователни и обучаващи организации

УЧЕБНА ПРОГРАМА за ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИПА „TRAIN THE TRAINER” II част