Добри практики

Най-добрите проекти:

  • Сътрудничество при осъществяване на консултантска помощ за повишаване на продуктивността на фирмите от текстилния и шивашки бранш.
  • Организация на различни семинари по проблеми в сектора като: „Маркетинг в търговията на дребно”; „Практическа квалификация на шивачки”; „Контролинг на разходите в шивашката промишленост”; „Маркетинг и пласмент”; семинари за средни ръководни кадри.
  • Организация на обучения за моделиери; за обучители; методологии за практически обучения в бранша.
  • Участие в ежегодните регионални конференции „Корпоративна Социална Отговорност” и Международната конференция за текстилната и шивашка индустрия, организирана всяка година от БАПИОТ.
  • eBIZ-TCF (електронен бизнес в текстилната, шивашката и обувна промишленост) – по поръчка  на EURATEX, от 2008 г. до сега.            
  • Различни GTZ-проекти за  "Насърчаване на икономиката и заетостта” в България, Румъния и Македония от 2005 г. до сега 
  • ПЧП-проекти (Публично Частно Партньорство) в България - съвместен Проект на GTZ и дружеството PIRIN-TEX/Rollmann, Гоце Делчев, от 2005 г. до 2008 г.
  • ПЧП-проект в България - GTZ и компанията БТБ, Русе от 2008 г. до 2009 г.
  • Проект "Развитие на център за обучение на възрастни" гр.Русе в рамките на програмате ФАР в България, от 2008 до 2009 г.