Партньори

Към момента в клъстера членуват 19 предприятия, опериращи в текстилния и шивашки бранш, както и в свързани сфери (шивашки материали – копчета, конци, закачалки; аксесоари – чанти, кожени изделия; материали – опаковки, вати) и шест образователни и научни институции:

Член на клъстера е също така Браншови съюз на производителите от леката промишленост, гр.Русе. Дейността и се подкрепя от община Русе.

Други членове са:

  • Частни предприемачи в Югоизточна Европа;
  • Работодателски организации и браншови съюзи в България (БАПИОТ), Румъния и Македония;
  • Европейската асоциация по облекло - EURATEX;