Членове

В момента членовете на клъстера са 28 - от тях 22 малки и средни предприятия, работещи в сектора текстил и облекло и в сродни сектори, 3 образователни и изследователски институции: Технически университет в София - Катедра "Текстилна  техника", Русенски университет - Ангел Кънчев, Професионална гимназия по облекло - „Недка Иван Лазарова" в Русе и 3 неправителствени организации: Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов район, Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи и Сдружение "Пракси -  професионална реализация, адаптивност, креативност и социална инициатива" Русе.


Списък на членовете на СКИОТ-Дунав


Име

Тип организация 

1

Технически университет - София, Катедра Текстилна техника

Университет

2

Русенски университет - Университет „Ангел Кънчев“

Университет

3

Професионална гимназия по облекло - Недка Иван Лазаров

Професионлна гимназия

4

Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожената промишленост в Северен Централен планов район

НПО

5

Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи

НПО

6

Сдружение "Пракси -  професионална реализация, адаптивност , креативност и социална инициатива” Русе

НПО

7

Аура Фешън ЕООД

МСП

8

Антоан Вил ЕООД

МСП

9

Бордо ООД

МСП

10

Зенобия ЕООД

МСП

11

БТБ България АД

МСП

12

Мис Ванини ЕООД

МСП

13

ЕТ "РУМЕН КОЖУХАРОВ"

МСП

14

"Би Концепт" ЕООД

МСП

15

"ИНОЛУКС ДЖЕТ" ЕООД

МСП

16

"МИК-БГ" ЕООД

МСП

17

"МИЛАНОВ-Г" ЕООД

МСП

18

СД "Уникат моделс-Янков Георгиева и Сие"

МСП

19

Eпo - Нова България ООД

МСП

20

Лена Велур СД

МСП

21

Пластформ Димитров ООД

МСП

22

Пласт БГ ООД

МСП

23

„Елена фешън Русе“ЕООД

МСП

24

Евда 1 ООД

МСП

25

ET Марго

МСП

26

Унитех Контрол ЕООД

МСП

27

Алма Фешън

МСП

28

Лортън ЕООД

МСП